Lacan Sempozyumu 3: Çocukluk Çağı Nevrozu
Lacancı Forum Psikanaliz Derneği
17 Eylül 2017, Pazar

PROGRAM
08.30-09.00: Kayıt
09.00-09.15: Açılış Konuşması
09.15-11.15: Colette Soler Çocukluk Çağı Nevrozunu Lacan’la Yeniden Düşünmek
11.15-12.00: Tartışma
12.00-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.30: Zehra Eryörük Çocukluk Çağı Nevrozu ve Öznenin Bölünmüşlüğü
13.30-14.00: Özgür Öğütcen Çocuğun Cinselliğin Gerçeği ile Karşılaşması
14.00-14.30: Ceren Korulsan Çocukluk ve Kabuslar
14.30-16.00: Tartışma ve Kapanış

3 eme Symposium Sur Lacan: La Nevrose Infantile
Forum Du Champ Lacanien de la Turquie
17 Septembre 2017, Dimanche

PROGRAMME
08.30-09.00 : Accueil
09.00-09.15 : Ouverture
09.15-11.15 : Colette Soler : La névrose infantile repensée par Lacan
11.15-12.00 : Débat
12.00-13.00 : Pause Déjeuner
13.00-13.30 : Zehra Eryörük : La névrose ınfantile et division du sujet
13.30-14.00 : Özgür Öğütcen : La rencontre de l’enfant avec le reel de la sexualité
14.00-14.30 : Ceren Korulsan : L’enfant et les cauchemars
14.30-16.00 : Débat et Cloture

ARGÜMAN

Ceren Korulsan

Freud 1925’te yayınlanan Yaşamım ve Psikanaliz adlı kitabında hastalarında  patojen durumları araştırdığında, bu durumları bastırılanın yerine geçen semptomlarda ve cinselliğin bastırıldığı yerde bulduğunu ve keşfettiklerinin onu daima hastanın hayatının daha erken evrelerine, çocukluğunun ilk yıllarına götürdüğünü söyler. Bu yüzden çocukluk çağı nevrozunu “bir istisna olarak değil kural olarak” düşünmek gerektiğini ekler. Cinsellik Üzerine Üç Deneme’de çocuğun daima cinsellikle ilgili bir araştırma içinde olduğunu ve bu araştırmanın onun dünyaya yönelmesinin ilk adımı olduğunu belirtir. 

     Eğer çocukluk çağı nevrozu bir istisna değil kural ise bu onun gerekli bir geçiş olduğu anlamına gelir. Çünkü böylece çocuk için Öteki’nin arzusunun koordinatları belirlenir ve yorumlanır. Çocukluk çağı nevrozunda semptom aracılığıyla fantazm inşa olur. 

     Freud için çocuğun bilmek arzusu cinselliği bilme arzusundan kaynaklanır. Böylece çocuk kaçınılmaz olarak cinselliğin gizemiyle karşılaşır. Oidipal dönemdeki tüm çocuklar için yetişkinlerin cinselliğinin gerçekliği ile karşılaşmak daima travmatik bir etki yaratır. Çocuk bir yandan kendisinin dahil olmadığı hatta yasak olan arzuyu tanımak isterken bir taraftan da dilin onu adlandırmadaki imkansızlığı ile yüz yüze gelir. Cinselliğin gerçeği dil ile ele geçirilemez olduğundan, bunun simgeselin içinde açtığı delik [le trou] ancak gösterenlerle çevrelenebilir. İşte bu anda çocuğun yardımına çocukluk çağı cinsel teorileri yetişir. Düşünülemez, ifade edilemez, anlaşılamaz olan ve daha da önemlisi çocuk için kaygının kaynağı olan bu karşılaşma bir bağlam içine oturtulmaya çalışılır.  Cinsellikle karşılaşmak demek aynı zamanda cinsiyet farkıyla da karşılaşmak demektir. 

    Cinsellikle, cinsiyet farkıyla ve annenin kastrasyonu ile karşılaşmak özneyi yapısal olarak kaçınılmaz olan kurucu bir ayrıma getirir. Bastırmayla nevroz, men etmeyle psikoz ve inkar ile sapkınlık yapı olarak meydana gelir. Freud buna öznenin “nevroz seçimi” [Neurosenwahl] diyordu. Bunun ardından özneyi “kadın” ya da “erkek” olmak sorusuna bir cevap vermek zorunluluğu bekler. Bilinçdışında kadın ve erkeği temsil eden yegane gösteren fallus olduğuna göre kadın ya da erkek olmak sorusuna dair bu cevap ancak Oidipus ile verilebilir.

     Lacan “Bilinçdışının Konumu” [La Position de l’Inconscient] adlı metninde “travma semptom tarafından içerilir” der. Bu öznenin Oidipus’tan geçmesinin onda bir iz bıraktığını söylemek anlamına gelir. Travma bu yüzden daima cinseldir ve özneye apres-coup olarak zamansallığı getirir. 

    3. Lacan Sempozyumu Colette Soler’in katkısı ile çocukluk çağı nevrozunun neden kurucu olduğu sorusunu ve Lacancı psikanaliz anlamında travmanın ne olduğunu ele almayı hedefliyor.Bu sempozyumda çocukluk çağı nevrozunu ele almak üzere görüşmek dileğiyle. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir